حذف عروق لیزری دیود 980 نانومتر

  • دستگاه لیزر دیود دستگاه 980 نانومتری از بین بردن قارچ ناخن عروقی دارای ویژگی خاصی است که به طور مشابه توسط آب و هموگلوبین جذب می شود. از آنجا که بافتها درصد بالایی از آب را دارند ، مهم است که لیزر جراحی توسط آب جذب شود تا بافتها به درستی تخلیه شوند. جذب نور با طول موج یکسان توسط هموگلوبین نیز برای انعقاد و هموستاز موفق مهم است.