دستگاه لیزر ND YAG

  • تجهیزات خال کوبی لیزری از حالت سوئیچ Q استفاده می کند ، که از لیزر ساطع شده فوری برای شکستن رنگدانه در ساختار بد استفاده می کند. این نظریه لیزر انتشار لحظه ای است: متمرکز شدن انرژی بالا به طور ناگهانی ساطع می شود ، که باعث می شود لیزر نوار موج مستقر از طریق کوتیکول به صورت لحظه ای نفوذ کند. به ساختار بیمار در 6ns ، و رنگدانه های مربوطه را به سرعت بشکنید. پس از جذب گرما ، رنگدانه ها متورم و تجزیه می شوند ، برخی رنگدانه ها (در کوتیکول عمیق پوست) بلافاصله از بدن خارج می شوند و رنگدانه های دیگر (ساختار عمیق) تجزیه می شوند و سپس تبدیل به دانه های کوچکی می شوند که توسط سلول لیسیده می شوند و هضم می شوند. و از سلول لنفاوی خارج می شود. سپس رنگدانه ها در ساختار بد روشن می شوند و ناپدید می شوند. علاوه بر این ، لیزر به پوست طبیعی عادی آسیب نمی رساند.