دستگاه لاغری بدن کرایولیپولیز

  • با استفاده از سر موج صوتی قوی ، موج صوتی قوی می تواند به سلولهای چربی در ارتعاش سریع سرعت داده و کیسه های هوای خالی متعددی را در داخل و خارج از سلول های چربی ایجاد کند ، و سلول های چربی را قویاً تولید کرده و انفجار درون گرا ایجاد کرده و تری گلیسیرید را به گلیسرول تجزیه می کند. اسیدهای چرب سپس امواج RF با فرکانس 1M HZ برای تخلیه گلیسرول یکپارچه و اسیدهای چرب آزاد از طریق گردش خون کبدی استفاده می شود. در نهایت ، RF خلاء و الکترود انرژی برای موقعیت یابی و سفت شدن چربی استفاده می شود. در فیزیک ، به عنوان "حفره" شناخته می شود. انفجار درونگرا در داخل و خارج سلول ممکن است منجر به افزایش حرکت مولکولی و افزایش سطح انرژی شود و این در نهایت باعث پارگی سلول چربی و در نتیجه رسیدن به اثرات بدن سازی و کاهش وزن می شود.